Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

lordi000666
3263 116f
Reposted bymaking-lovedeadwolfNemesis86obliviatesarazationmadadreamjestemzeroToniokrzyskHornyMiszkablondimatussdowntherabbitholeniebedzienazwytejzupybotakegzystencjawhatkatefeelpaaammental-cattoughonemrsnobodyypeepingtomStafu000
lordi000666
0816 3163 500

July 09 2015

lordi000666
8644 98e3
Reposted bypoduszkanatwarzydarkanes
lordi000666

July 07 2015

lordi000666
1561 db77
Reposted bywayindarknessstream-of-consciousness-journalZoonk11bradypus
lordi000666
1508 677b
lordi000666
1404 184c
lordi000666
1299 6f43
Reposted byZoonk11serplesniowyjunior13unnamedpornwilszczurstrzepyBabsonvendetincomperta
lordi000666
(...)Ona jest czuła i cierpliwa. Madonna i kurwa w jednej osobie (...) Jest ołtarzem i ofiarą.
— Chuck Palahniuk – Opętani
Reposted byUnrealUnreality UnrealUnreality
lordi000666
5902 a685
Reposted byankinUnrealUnreality
lordi000666
lordi000666
5637 11fc 500
Reposted byJasiuuudzonydeleinalicemeowbiauekjustbraindumpfotofobatramentovvaIrgiLuukkaune-raconteusednymartinsondarksideofthemoonIhezalDieKleineMyextremschnitzellokrund2015hodenkoboldjas1minekitanamichalkoziolsofakantekamykowatasadpornmalajnainafpletzkaatAdalbert67xalszypkoDevaFreXxXpdr320devloquewonkorunkensteinalexandersmith8805zieloonomireloveutionImmortalysjanuschytrusnodifferencefistikuroinekochrisankinxalstonerrtimmoedelixkatioszkahonigwurmsevekJoschIsAGeekneoraiderthor7ocudapwgtishkanieprzytomnymalajnainaelchupacabraBloodEvesilleneLiquidcandycrasptamistrasztukamatorkajanuschytrusHerbiJafomalajnainaKinKacnieobecnosckudlatyasylopath
lordi000666
5636 6b7d
Reposted bystream-of-consciousness-journalbudasdzonyoreliechoesfromonetoanothermrautynaleimakidMambaimthedevililovemetalchokkiexwyczesanagitaraxmy-whole-selfmartexxxmaaartynnnfoinasummerstarpatossimplyfallingkedavracallitwhatyouwantmodalnasimplyfallingekatierinapamieciodleglepannakiesAmericanlovereternaljourneycandycamillaguniaaaaaapelnaradoscibirkebobix
lordi000666
lordi000666
7796 2d88
lordi000666
7720 5b8c 500
Reposted byankin ankin
lordi000666
Intimacy is based on shared vulnerability…nothing deepens intimacy like the experiences that we share when we feel flayed, with our skins off, scared and vulnerable, and our partner is there with us, willing to share in the scary stuff
— Dossie Easton & Catherine A. Liszt
lordi000666
Sposób opowiadania świadczy o tym, jak trawimy zdarzenia, które nas dotykają. O tym, jak trawimy życie. Własne doświadczenia. (...) Niektóre zdarzenia - te, których nie umiecie strawić - działają na was jak trucizna. Najgorsze momenty waszego życia, chwile, o których nie chcecie opowiadać, gniją, przeżerają was na wylot. (...) Ale istnieją też historie, które udaje wam się przetrawić, możecie je opowiedzieć - potraficie kontrolować te fragmenty przeszłości. Formujecie je, urabiacie. Macie nad nimi władzę. I używacie ich dla własnego dobra.
Te historie są tak samo ważne jak jedzenie.
To są historie, których możecie użyć, żeby rozśmieszyć innych ludzi, doprowadzić ich do płaczu albo wywołać w nich obrzydzenie. Albo przestraszyć. Sprawić, że poczują to, co sami czuliście. W ten sposób dla własnej korzyści i dla dobra innych neutralizujecie te opowieści. Zużywacie je, aż chwila, o której mówicie, straci moc. Zostanie skonsumowana. Strawiona. Wchłonięta. 
W ten sposób jesteśmy w stanie zjeść całe gówno, którym nas karmi życie.
— Chuck Palahniuk – Opętani
Reposted bystream-of-consciousness-journalmiqel
lordi000666
6290 fd10 500
lordi000666
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl